post image

הסבר למסלולי הרכישות של WINVICE

מנוי זהב:

1.      המנוי המשתלם להגעה לרווח. בעל המנוי מקבל עמוד אישי בו עולות המלצות ייעודיות לאותו המשתמש בכל סוגי הספורט הניתנים להימור.

2.     ממליץ אישי שזמין עבורך 7/24 – העלאת המלצות בו אפשרות למשתמש ליצור קשר יום יומי להתייעצויות עם הממליץ.

3.     בניית מסלול השקעה עבור המשתמש ע"פ תקציב חודשי של המשתמש.

מנוי חודשי:

כל ההמלצות העולות באתר/אפליקציה פתוחות למשתמש למשך חודש שלום רק ב150 ₪ בחודש!.

חבילות הטענה:

1.      קנה חבילה ב-100 ₪ וקבל חבילה בשווי של 120 ₪ בהם ניתן לרכוש המלצות בעלות של 5 ₪ עבור המלצה.

2.     קנה חבילה ב- 50 ₪ וקבל חבילה בשווי של 60 ₪ בהם ניתן לרכוש המלצות בעלות של 5 ₪ עבור המלצה.

"לא זכית לא שילמת"

המלצות יום יומיות בעלות של 5 ₪ בשיטת לא זכית? לא שילמת!. (ניתן לרכישה רק באמצעות אשראי בלבד).